TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00009
Helyi identitás és kohézió erősítése Búcsúszentlászló, Nemesrádó,
Nemessándorháza és Nemesszentandrás településeken

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00009 kódszámú Helyi identitás és kohézió erősítése Búcsúszentlászló, Nemesrádó, Nemessándorháza és Nemesszentandrás településeken című pályázattal 37 422 035,- Ft 100%-os támogatásban részesült.

A projekt célterülete Búcsúszentlászló, Nemesrádó, Nemessándorháza és Nemesszentandrás községek területe. A projekt célja, hogy a kötelezettségvállalók a településeken megerősítsék a közösségi szerepvállalást, fejlesszék a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, magukat az érintetteket is bevonják a problémák feltárásába és megoldásába. Magyarország kis településeinek túlnyomó részét sújtja az elvándorlás és az elöregedés problémája, ennek a tendenciának a megállítása, sőt lehetőség szerinti megfordítása a falvak túlélésének záloga. Ehhez élhető környezetet kell teremteni, ennek pedig fontos része az erős, összetartó, nagyfokú önállósággal bíró közösségek létrehozása. Ennek érdekében a helyi lakosság minden korosztályát szeretnénk bevonni a megvalósításra kerülő programokba. A megvalósítandó célok: a helyi kötődés és identitástudat megerősítése, a társadalmi önszerveződés elősegítése, közösségfejlesztő szakemberek bevonása a projektbe, az érdekképviselet és érdekérvényesítés támogatása, az önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, társadalmi szolidaritás és együttműködés elősegítése, az állandó rendezvények folytatása. A projekt vidéki térségben valósul meg, így segít a területi különbségek kiegyenlítésében, jelentős esélyegyenlőségi hatása van. Hozzájárul a vidéki lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáféréséhez.


A projekt megvalósítási időszaka:2019.01.01- 2022.06.30.
További információ:
Búcsúszentlászló, Nemesrádó, Nemessándorháza és Nemesszentandrás Község Önkormányzata
Telefon: 92/562-020

Megszakítás