KEHOP-2.1.3-15-2019-00091

Kedvezményezett neve: Konzorciumvezető: Építési és Közlekedési Minisztérium

Konzorcium tagjai (Végső Kedvezményezettek):

·       Búcsúszentlászló Község Önkormányzata

·       Pölöske Község Önkormányzata

·       Zalaszentmihály Község Önkormányzata

·       Kisbucsa Község Önkormányzata

·       Nemeshetés Község Önkormányzata

·       Nemessándorháza Község Önkormányzata

·       Nemesszentandrás Község Önkormányzata

Projekt azonosítószáma:  KEHOP-2.1.3-15-2019-00091
Projekt címe:
 Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása

Projekt összköltsége:  1 508 743 529 Ft
Támogatás Összege:  1 298 097 944 Ft
Támogatás mértéke: 86,038344%
Projekt fizikai befejezése: 2023.12.15

Projekt előzménye:
Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske
településeken szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet 1.
számú melléklete ivóvíz minőségére vonatkozó előírásainak, illetve Pölöske-Barnakpuszta településen
nincs közüzemi vízellátás.
A települések vízellátásának vízbázisát mélyfúrású kutak adják. A szolgáltatott víz minősége kutak vas-,
mangán-, és ammónium tartalom szempontjából meghaladja az ivóvíz minőségi határértékeket. A
határérték feletti szennyezők eltávolítására új vízkezelő technológia és kapcsoló létesítményei
megvalósítása tervezett.

A fejlesztés célja:
A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán, és ammónium tartalmának hálózatba juttatás
előtti eltávolítása a 201/2001. (X.25.) Korm. r. előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően,
a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása, azaz a búcsúszentlászlói vízbázisról ellátott
Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske települések
ivóvízminőség javítása és a vízellátás biztonságának fokozása (a meglévő tisztítási technológia
fejlesztése, kapacitás bővítése a Búcsúszentlászlói vízműtelepen), valamint Pölöske-Barnakpuszta
ellátása megfelelő minőségű ivóvízzel. Ezzel Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés,
Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pölöske települések és Pölöske-Barnakpuszta településrész
egészséges ivóvíz igénye hosszú távon és fenntarthatóan biztosítható, valamint megvalósul az
egészséges ivóvíz Zalaszentmihályra történő átadása.

Búcsúszentlászló vízműtelep:

Búcsúszentlászló telepi kezelőépület:

Barnakpuszta

Hálózat rekonstrukció:

Zalaszentmihály víztorony:

Megszakítás