Óvoda felújítás és eszközbeszerzés Búcsúszentlászlón

A támogatást a Magyar Falu program MFP-ÖTIK/2021 sz pályázat  keretében kapta Búcsúszentlászló Község Önkormányzata , a projekt neve : Óvoda felújítás és eszközbeszerzés Búcsúszentlászlón 

Támogatás összege:
Óvodai eszközök 6.082.946 Ft
Óvodaépület felújítása,korszerűsítése: 41.647.694 Ft

Elnyerésének éve 2021. 

Búcsúszentlászló Béke utca 3. alatti óvoda épület felújítása eredményeként a tetőhéjazat cseréjével biztosítható a beázásmentesség és a tartósság. Gépészeti korszerűsítés folytán az energiatakarékos gázkazán csökkentette a gázfogyasztást, ami ellensúlyozta valamennyire az emelkedő gázárakat. A foglalkoztatókban a parkettacsere után megszűnt a dohosság .A napelemes rendszer beüzemelése után a megtermelt energia biztosítja az Óvoda szükségletét, és nem kell áramdíjat fizetni. A vizesblokkok teljesen megújultak és hiba nélkül működnek. Az eszközök beszerzésével nagymértékben tudtuk emelni az óvodai oktatás-nevelés színvonalát és lakosainknak is vonzóvá tudtuk tenni a helyi Óvodát, helyben tudjuk tartani a helyi gyermekeket.

Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásért!

Megszakítás